Alkohol

Nie ulega wątpliwości, że whisky należy do jednego z najpopularniejszych trunków na świecie. Cieszy się ogromną popularnością praktycznie w każdym kraju - nie tylko w tych regionach świata, z których pochodzi, a więc w Szkocji, czy Irlandii. Jeśli analizujemy pojęcie „alkohole świata” to z pewnością nie możemy pominąć tego słynnego alkoholu.

Jak się okazuje, jako pierwsi produkowali ją mnisi, a kiedy osiągnęła ogromną popularność, władze Wielkiej Brytanii nałożyły na nią bardzo wysokie podatki. Na skutek tego produkcja przeniosła się do małych zakładów i w ten sposób powstały liczne rodzaje tego trunku. Można więc powiedzieć, że alkohole świata to między innymi whisky, która jest spożywane w dziesiątkach krajów.